Türkiye Polifonik Korolar Derneği Dernek Korosu
Yöneten: Prof. Mustafa Apaydın
1989 yılında kurulan derneğin ilk korosudur. Bu güne değin değişik bankalar, çeşitli yabancı kültür merkezleri, resmi, yarı resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak birçok konser gerçekleştirdi. Ayrıca TRT Ankara Radyosunda stüdyo konserleri, TV çekimleri, radyo yayınları, kaset ve cd yapımı için band kayıtları yaptı. Konser salonlarında birçok konser verdi. Koro dağarcığında, özellikle hiç seslendirilmemiş koro yapıtlarıyla derneğin amaçları doğrultusunda, ulusal müziğimizin evrensel boyut kazanmasına seçkin örneklerle yardımcı olacak yapıtlara yer vermektedir. Sanatçılarının büyük bir bölümü mesleği müzik ile ilgili olmayan değişik meslek gruplarından oluşan koro, bu yapısıyla da ülkemizde koro müziğinin her kesimce nitelikli olarak yapılabileceğinin de bir örneğini oluşturmaktadır. Türkiye Polifonik Korolar Derneği'nin yedi korosundan biri olan Dernek Korosu Türkiye Korolar Şenliklerinde Jüri Özel Ödülü, Entonasyon Homojenlik ve Koro Tınısı Başarı Ödülü, Müzikalite, Müzikal Dinamikler Başarı Ödülü, Sahne Hakimiyeti, Koro Disiplini Ve Görünümde Başarı Ödülü,, Özgün Yapıt Yorumlamada Başarı Ödülleri ve Prof. Hikmet ŞİMŞEK "Atatürk Müzik Devrimleri Eri" Özendirme Ödülü ve İskenderun Özel İkem Lisesi Özendirme Ödüllerini ve Koro Eserlerinin ilk Seslendirilmesinde Başarı Ödülünü almıştır. Ayrıca Mersin Polifonik Korolar Derneği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Altı Nokta Körler Derneği 'nin düzenlediği koro şenliklerinde konserler vermiştir.

2002 yılında Danimarka'nın Randers kentinde yapılan 1.Uluslararası Koro Yarışmasında, koronun bandlarının dinlenmesiyle oluşan ön elemeyi kazandıktan sonra 7 koro arasına girerek finallerde yarışmış ve Folklorik Eserler bölümünde birinci, Dini eserler bölümünde üçüncü ve karma kategoride de dördüncü olarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. Koro, Türkiye Korolar Şenliklerinde 10 yıl yer almış olmasından dolayı dernek yönetim kurulunca verilen Gümüş Madalya ile ödüllendirilmiştir.

Koroyu kuruluşundan bu güne dek Prof. Mustafa APAYDIN çalıştırıp yönetmektedir.

 

Türkiye Polifonik Korolar Derneği
Tüm hakları saklıdır (c) 2008
webmaster@polifonik.org
tasarım: MCA

 
|
|
|
|
|
|